ҧEngine by iGetWeb.com

ͧѴ

ͧѴ

˹

ͧѴ ͵ѴǼ ͧѴҡ ا еѴ


**ͺ´Ҥ õԴ ҧҹ 097-959-4535 , 063-932-6646

ͧѴ մỴ 4

ѺõѴҷդ˹ Թ 1

ͧѴ մỴ Ҵ 4 ANYSEW(͹) RS-100(չô C)    Դͷҧҹ   
ͧѴ մỴ Ҵ 4 PHILLIS(Ԫ) RSC-100 (չô A) (ԡ´)
ͧѴ մỴ Ҵ 4 DAYANG(ѧ) RSC-100 (չô A)       (ԡ´)
ͧѴ մỴ Ҵ 4 SULEE() RC-280 (ѹ) (ԡ´) 
ͧѴ մỴ Ҵ 4 KM(-) RS-100 () (ԡ´)

ͧѴ մỴ 4 Ǥ

ѺõѴҷդ˹ Թ 1 Ǥ

ͧѴ մỴ Ҵ 4 Ǥ PHILLIS(Ԫ) RSC-110 (չô A)          Դͷҧҹ   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ͺ´Ҥ õԴ ҧҹ 097-959-4535 , 063-932-6646

ͧѴմç

ͧѴմç Ҵ 5 KM (չ)    Դͷҧҹ   
ͧѴմç Ҵ 8 SANTIAN(ѹ¹) ST-7001 (չô A, 1180W)  Դͷҧҹ  
ͧѴմç Ҵ 10 SANTIAN(ѹ¹)  ST-7001 (չô A, 1180W) 
ͧѴմç Ҵ 6 DAYANG(ѧ) CZD-3 (չô A,550W) (ԡ´)
ͧѴմç Ҵ 8 DAYANG(ѧ)  CZD-3 (չô A,550W)
ͧѴմç Ҵ 10 DAYANG(ѧ)  CZD-3 (չô A,550W)
ͧѴմç Ҵ 8 SHINGRAY(ԧ) DR-940 (ѹ.750W) (ԡ´)
ͧѴմç Ҵ 10 SHINGRAY(ԧ) DR-940 (ѹ.750W)

ͧѴմç Ҵ 8 SHINGRAY(ԧ) DR-940HDS 

Ѻ (ѹ,750W)

(ԡ´)

ͧѴմç Ҵ 10 SHINGRAY(ԧ) DR-940HDS 

Ѻ (ѹ,750W)

ͧѴմç Ҵ 4  KM(-) KSEU (,200W) (ԡ´)
ͧѴմç Ҵ 5  KM(-) KSEU (,200W)
ͧѴմç Ҵ 6  KM(-) KSEU (,200W)
ͧѴմç Ҵ 6  KM(-) KSAUV (,500W) (ԡ´)
ͧѴմç Ҵ 8  KM(-) KSAUV (,500W)
ͧѴմç Ҵ 10  KM(-) KSAUV (,500W)
ͧѴմç Ҵ 6  KM(-) KSAUH (,800W) (ԡ´)
ͧѴմç Ҵ 8  KM(-) KSAUH (,800W)
ͧѴմç Ҵ 10  KM(-) KSAUH (,800W)
ͧѴմç Ҵ 8 EASTMAN() 629 (ԡ)  Դͷҧҹ  
ͧѴմç Ҵ 10 EASTMAN() 629 (ԡ)
ͧѴմç Ҵ 8 EASTMAN() 627 (ԡ,˹)  Դͷҧҹ  
ͧѴմç Ҵ 10 EASTMAN() 627 (ԡ,˹)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ͺ´Ҥ õԴ ҧҹ 097-959-4535 , 063-932-6646

   

ͧѴǼ

ͧѴǼ SULEE() ST-260 , ҧ 96 (ѹ) (ԡ´)
ͧѴǼ SULEE() ST-260 , ҧ 120 (ѹ)
ͧѴǼ SULEE() ST-260 , ҧ 96   (ѹ)  (ԡ´)
ͧѴǼ SULEE() ST-260 , ҧ 120   (ѹ) 
ͧѴǼ SULEE() ST-288H , ҧ 96  Ѵ˹+ (ѹ)  Դͷҧҹ  
ͧѴǼ SULEE() ST-288H , ҧ 120  Ѵ˹+ (ѹ)       

-

ͧѴǼҡ (Semi-Auto)

ͧѴǼ SULEE Semi-Auto ()   SA-190H-2-8 +-Ѻ               (ԡ´)

-

ͧѴǼ (Auto)

ͧѴǼ Dayang Auto (ѧ) DYDB-2 +-Ѻ+¡ҧ                  Դͷҧҹ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ͺ´Ҥ õԴ ҧҹ 097-959-4535 , 063-932-6646

ػóͧѹ

ا Stainless Steel Mesh  Ẻ 5                                                        (ԡ´)
ا Stainless Steel Mesh  Ẻ 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tags : ͧѴ ͧѴ˹ѧ ͧѴǼ ͧѴǧ͹ ͧѴkajima 俿 ͧѴkm ͧѴocta ͧѴrs-100

Դ

ʴԴ

* *

 

*

view