จักรเย็บที่นอน โต๊ะเย็บที่นอน

จักรเย็บที่นอน โต๊ะเย็บที่นอน Mattress Sewing Machine

โต๊ะเย็บที่นอน และ จักรเย็บที่นอน 
ขนาดโต๊ะมาตรฐาน ใช้เย็บที่นอน 6 x 6.5 ฟุต 
สามารถเย็บที่นอนขนาด 3 - 6 ฟุด
สามารถปรับหน้าโต๊ะ สูง - ต่ำ ตามขนาดของที่นอน
สามารถปรับฐานจักรเอียงตามองศาของชิ้นงาน

จักรเย็บที่นอน JUKI TAKING TYPICAL
พร้อมซองสำหรับคิ้วขอบที่นอน

-