จักรลูกโซ่

จักรลูกโซ่  / Chainstitch Machine

JUKI(จูกิ) แบรนด์ ญี่ปุ่น

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MH-380 เข็มคู่ลูกโซ่ แบบขนาน (คลิกดูรายละเอียด)
จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MH-382 เข็มคู่ลูกโซ่ แบบตาม (คลิกดูรายละเอียด)
จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MS-1190 ห่อ 2 เข็ม (เสื้อเชิต) (คลิกดูรายละเอียด)
จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MS-1261 ห่อ 3 เข็ม (ถุงกรอง) (คลิกดูรายละเอียด)
จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MS-3620 Series ห่อ 4 เข็ม 6 หลอด (กางเกงใน ชุดว่ายน้ำ) (คลิกดูรายละเอียด)
จักรลูกโซ่ JUKI (จูกิ) รุ่น MS-3580 Series ห่อ 3 เข็ม 6 หลอด (กางเกงยีนต์) (คลิกดูรายละเอียด)

-

SIRUBA (ซิรูบา) แบรนด์ ไต๋หวัน

จักรลูกโซ่ SIRUBA (ซิรูบา) รุ่น F007-U712-246 (เข็มคู่ลูกโซ่ เสื้อยืด)    ติดต่อทางร้าน   
จักรลูกโซ่ SIRUBA (ซิรูบา) รุ่น FA-007 ห่อ 3 เข็ม (กางเกงยีนต์)                           

-

SHUNFA (ซุนฟา) แบรนด์ จีน

จักรลูกโซ่ SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-3900-2 (เข็มคู่ลูกโซ่ เสื้อยืด)                              ติดต่อทางร้าน   

-

JACK (แจ็ค) แบรนด์ จีน)

จักรลูกโซ๋ JACK (แจ็ค) รุ่น JK-8558W-1 (เข็มคู่ลูกโซ่ เสื้อยืด)                                  ติดต่อทางร้าน