จักรโพ้งอุตสาหกรรม

จักรโพ้งอุตสาหกรรม / Overlock / Safety Stitch Machine


JUKI(จูกิ) แบรนด์ ญี่ปุ่น 

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

จักรโพ้งอุตสาหกรรม 3 เส้น
จักรโพ้ง 3 เส้น JUKI (จูกิ) รุ่น  MO-6804s   (คลิกดูรายละเอียด)
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 4 เส้น
จักรโพ้ง 4 เส้น JUKI (จูกิ) รุ่น  MO-6814s (คลิกดูรายละเอียด)
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 5 เส้น
จักรโพ้ง 5 เส้น JUKI (จูกิ) รุ่น  MO-6816s                                          (คลิกดูรายละเอียด)

SHUNFA (ซุนฟา) แบรนด์ จีน

จักรโพ้งอุตสาหกรรม 3 เส้น
จักรโพ้ง 3 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-737    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้ง 3 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-958-3D ไดเร็ตไดร์
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 4 เส้น
จักรโพ้ง 4 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-747    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้ง 4 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-958-4D ไดเร็คไดร์
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 5 เส้น
จักรโพ้ง 5 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-757    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้ง 5 เส้น SHUNFA (ซุนฟา) รุ่น SF-958-5D ไดเร็คไดร์                  

JACK (แจ็ค) แบรนด์ จีน

จักรโพ้งอุตสาหกรรม 3 เส้น
จักรโพ้ง 3 เส้น JACK (แจ็ค) รุ่น JK-803D ไดเร็คไดร์    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 4 เส้น
จักรโพ้ง 4 เส้น JACK (แจ็ค) รุ่น JK-804    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้ง 4 เส้น JACK (แจ็ค) รุ่น JK-804D ไดเร็คไดร์
จักรโพ้งอุตสาหกรรม 5 เส้น
จักรโพ้ง 5 เส้น JACK (แจ็ค) รุ่น JK-805    ติดต่อทางร้าน   
จักรโพ้ง 5 เส้น JACK (แจ็ค) รุ่น JK-805D ไดเร็คไดร์