สเปรย์ซิลิโคนเส้นด้าย

สเปรย์ซิลิโคนด้าย

สเปรย์สำหรับฉีดหลอดด้าย

หลอดด้ายที่ขาดบ่อย เช่น ด้ายเก่า ด้ายหมดคุณภาพ ด้ายแห้ง 


** ให้หลอดด้ายกลับมามีความลื่นและไม่ขาดง่าย **