สเปรย์ทำความสะอาดผ้า PULIMAK

สเปรย์ทำความสะอาดผ้า PULIMAK

ใช้สำหรับทพความสะอาดคราบสกปรก ซึ่งสามารถขจัดคราบได้หลายชนิด

เช่น คราบจาระบี คราบน้ำมัน คราบเลือด คราบซ้อส กาแฟ บนผ้า เสื้อผ้า และ เครื่องหนัง

การใช้งาน

- เขย่าก่อนการใช้งาน

- ฉีดสเปรย์ห่างจากรอยเปื้อน 10 ซม และรอประมาณ 2 นาที

-ใช้แปรงปัดทำความสะอาด