สเปรย์กาว TAKTER

สเปรย์กาว TAKTER ( Made in ITALY )

กาวชนิดสเปรย์ 

เหมาะสำหรับการยึดติดชิ้นงาน มีคุณสมบัตรแห้งช้า สามารถปรับแต่งงานได้

ขณะพ้นจะได้ปริมาณกาวอย่างสมำ่เสมอ และพื้นที่ได้มากกว่า

เหมาะสำหรับ งานผ้า งานกระเป๋า งานศิลปะ งานฝีมือต่างๆ

แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. TAKTER 500 (500ML) สำหรับงานผ้า 

2. TAKTER 650 (500ML) สำหรับงานผ้าหนา

3. TAKTER 2000 (600ML) สำหรับงานผ้าหนาและหนัง