ด้ายไนล่อน STAR / Nylon Bond

ด้ายไนล่อน STAR 

เหมาะสำหรับงาน 

รองเท้าหนัง เครื่องหนัง เบาะโซฟา/เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ กระเป๋าเดินทาง อุปกรณ์กีฬา รองเท้าป้องกัน ถุงกรอง 

รายละเอียด

ขนาด ความยาว / หลอด
 เบอร์ 8  600 เมตร  ใช้เข็มเบอร์ 24(180) - 26(230) 
 เบอร์ 10  750 เมตร  ใช้เข็มเบอร์ 23(160) - 25(200) 
 เบอร์ 20  1500 เมตร  ใช้เข็มเบอร์ 21(130) - 23(160) 
 เบอร์ 30   2250 และ 1500 เมตร   ใช้เข็มเบอร์ 19(120) - 22(140) 
 เบอร์ 40   3000 และ 1500 เมตร   ใช้เข็มเบอร์ 16(100) - 21(130) 

-