เย็บกางเกง ลาดึงยางและลาแถบ

จักรเย็บ เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา กางเกงเจเจ 

จักรลาดึงยาง จักรดึงยางกางเกง จักรโรยแถบ


จักรลาแบบ 4 และ 12 เข็ม ทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่าย คือ

KANSAI รุ่น DFB-1404P , DFB-1412 (ญี่ปุ่น)

SIRUBA VC008 รุ่น 4 และ 12 เข็ม (ไตัหวัน)

ซึ่งจักรทั้ง 2 ยี่ห้อจะสามารถเย็บงานที่มีลักษณะผ้ายืด ผ้าแข็ง รวมไปถึงผ้าสแปนเนส ได้มีความสวยงาม

จักรลาที่ใช้สำหรับการเย็บ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. แบบดึงยาง 2 แบบโรยแถบ

จักรดึงยาง ส่วนมากแล้ว จะใช้จำนวน 4 เข็ม โดยส่วนมากจะใช้ความห่างของเข็ม คือ 1 นิ้ว หรือ 1นิ้ว 1/4 โดยจะมีลูกกลิ้งด้านหลังที่เป็นแบบซี่ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการดึงดึงให้เป็นร่องเอว

  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จักรโรยแถบ จะใช้ในงานของโรยแถบเสื้อและกางเกงกีฬา จะมีทั้ง 2 หรือ 3 แถบแล้วแต่แบบงานของลูกค้า โดยจะมีขนาด 12 เข็ม ซึ่งความห่างแต่ละเข็มคือ 1/4 นิ้ว เป็นขนาดส่วนมากที่ลูกค้าจะเลือกใช้