จักรเย็บถุงกรองฝุ่น ถุงกรองของเหลว ถุงกรองเคมี

จักรเย็บถุงกรองฝุ่น ถุงกรองของเหลว ถุงกรองเคมี

1. จักรห่ออุตสาหกรรม JUKI รุ่น MS1261M และ ชุดล้อดึง RACING

    จักรเย็บ 3 เข็ม มีหน้าที่ในการเย็บส่วนกลางถุงกรอง เพื่อให้มีลักษณะเป็นถุง มีชุดลูกกลิ้งสำหรับการดึงชิ้นงาน

เพื่อให้ชิ้นงานเรียบและสวย

-

-

2. จักรเย็บกระโหลกใหญ่อุตสาหกรรม JUKI รุ่น DDL-8100ehx ใส่ มอเตอร์เซอร์โว JUKI CP-180

มีหน้าที่ในการเย็บปิดหัวและท้ายของถุงกรอง