จักรเย็บชุดชั้นใน,จักรเย็บชุดว่ายน้ำ,จักรเย็บกางเกงใน

จักรเย็บชุดชั้นใน จักรเย็บชุดว่ายน้ำ และ จักรเย็บกางเกงใน

  

1. จักรเย็บซิกแซกอุตสาหกรรม (3จังหวะ)

JUKI รุ่น LZ-2284
2. จักรโพ้งอุตสาหกรรม 4 เส้น และ เครื่องดึงยาง Racing

JUKI รุ่น MO-6514 หรือ MO-67143.จักรโพ้งอุตสาหกรรม 4 เส้น (สำหรับเข้าลำตัว)

JUKI รุ่น MO-6514 หรือ MO-6714
4. จักรลาอุตสาหกรรม สำหรับกุ็น

KANSAI รุ่น WX-8803 หรือ JUKI รุ่น MF-7900


5. จักรเย็บไส้ไก่ 

JUKI รุ่น MO-6514 หรือ MO-6714 และ เครื่องดึงและกลับด้านไส้ไก่