จักรเย็บผ้า สำหรับ เสื้อแฟชั่น ชุดเดรส เสื้อครอป สายเดี่ยว กระโปรง

จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม สำหรับ

เสื้อแฟชั่น ชุดเดรส เสื้อครอป สายเดี่ยว กระโปรง 

จักรเย็บผ้า สำหรับ ชุดเดรส


                                                                                

สำหรับเย็บ

จักรเย็บอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น DDL-8100e

JUKI รุ่น DDL-8100b-7 COMPUTER

JUKI รุ่น DDL-8700

JUKI รุ่น DDL-8700b-7 COMPUTER

Topstitch shoulder


สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 3 เส้น

JUKI รุ่น MO-6504 และ MO-6704

Attach sleeveจักรเย็บผ้า สำหรับ เสื้อครอป

                                                                                

สำหรับเย็บ

จักรเย็บอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น DDL-8100e

JUKI รุ่น DDL-8100b-7 COMPUTER

JUKI รุ่น DDL-8700

JUKI รุ่น DDL-8700b-7 COMPUTER

Topstitch shoulder


สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 3 เส้น

JUKI รุ่น MO-6504 และ MO-6704

Attach sleeve

จักรเย็บผ้า สำหรับ เสื้อสายเดี่ยว

                                                                                

สำหรับเย็บ

จักรเย็บอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น DDL-8100e

JUKI รุ่น DDL-8100b-7 COMPUTER

JUKI รุ่น DDL-8700

JUKI รุ่น DDL-8700b-7 COMPUTER

Topstitch shoulder


สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 3 เส้น

JUKI รุ่น MO-6504 และ MO-6704

Attach sleeve

จักรเย็บผ้า สำหรับ กระโปรง

                                                                                

สำหรับเย็บ

จักรเย็บอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น DDL-8100e

JUKI รุ่น DDL-8100b-7 COMPUTER

JUKI รุ่น DDL-8700

JUKI รุ่น DDL-8700b-7 COMPUTER

Topstitch shoulder


สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 3 เส้น

JUKI รุ่น MO-6504 และ MO-6704

Attach sleeve