จักรเย็บ เสื้อยืด เสื้อโปโล

จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 


จักรเย็บเสื้อยืด คอกลม คอวี  

เสื้อโปโล  

จักรเย็บเสื้อยืด

สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 4 เส้น

JUKI รุ่น MO-6714  


Attach sleeve

สำหรับลา ชายเสื้อ และ แขนเสื้อ

จักรลาอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น MF-7523

Kansai รุ่น WX-8803

Hem bottom

สำหรับลาเข็มคู่ลูกโซ่

จักรลาลูกโซ่

SIRUBA รุ่น FSP U712

    

                                         

จักรเย็บเสื้อโปโล

สำหรับเย็บสาบปก

จักรเย็บอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น DDL-8700b-7 COMPUTER

สำหรับโพ้งข้างลำตัว

จักรโพ้งอุตสาหกกรม 4 เส้น

JUKI รุ่น MO-6514 และ MO-6714

Attach sleeve

สำหรับลา ชายเสื้อ และ แขนเสื้อ

จักรลาอุตสาหกรรม 

JUKI รุ่น MF-7700

Kansai รุ่น WX-8803

Hem bottom

สำหรับติดกระดุม

จักรติดกระดุมอุตสาหกรรม

JUKI รุ่น MB-1377

JUKI รุ่น LK-1903 COMPUTER

Sew button to front fly

สำหรับทำรังกระดุม

จักรถักรังกระดุม

JUKI รุ่น LBH-780

JUKI รุ่น LBH-1790A COMPUTER

Sew buttonhole to front fly