อะไหล่จักรเย็บ

อะไหล่จักรเย็บ อุตสาหกรรม

สินค้าคุณภาพ 

จาน - ฟัน จักรเย็บ 3 แถว

จาน - ฟัน จักรเย็บ 4 แถว

จาน - ฟัน ใส่ซองกุ๊น

จานเลื่อน

จาน - ฟัน จักรตีนตระกุย , กระโหลกใหญ่

  

กระโหลก , กระสวย

อะไหล่สำหรับซ่อมทุกชนิด