เข็มจักรเย็บผ้า DOTEC

โดเทค เข็มจักรอุตสาหกรรมคุณภาพสูงจาก ไต้หวัน

ผ่านกระบวนการผลิตในไตหวัน

ภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน ด้วยประสบการณ์การผลิตกว่า 20 ปี

ตอบสนองทุกการใช้งานด้วยเข็มจักรหลากหลายรุ่น

รหัสเข็ม ชนิดเข็ม
DB x 1 เข็มจักรเย็บ
DB x 1 KN เข็มจักรเย็บปลายแหลม
DB x 1 K5 เข็มจักรปัก
DC x 1 เข็มจักรพ้ง
DC x 1 KN เข็มจักรพ้งปลายแหลม
DP x 5 เข็มจักรเย็บก้นใหญ่ เช่น จักรกระโหลกใหญ่ จักรซิกแซก จักรแทคกิ้ง จักรถักรังดุม
DP x 17 เข็มจักรเย็บก้นใหญ่ แบบยาว เช่น จักรเย็บตีนตระกุย จักรเข็มคู่ตีนตระกุย จักรกระบอก 
B63 เข็มจักรลาร์
B64 เข็มจักรลาร์พิเศษ
UY113 GS เข็มจักรลาร์ดึงยาง
UY118 GBS เข็มจักรลาร์ 4 เข็ม
UY121 GBS เข็มจักรลาร์เข้าข้าง
UY128 GBS เข็มจักรลาร์ - ยาว
UY154  เข็มจักรพ้ง ปลายงอ
UY163 เข็มจักรถักดอก KS.1302
TQ x 1  เข็มจักรติดกระดุม - สั้น
TQ x 7 เข็มจักรติดกระดุม - ยาว
TV x 1 , 3 , 5 , 7 เข็มจักรห่อเข้าข้าง - เข้าขอบ
134LR เข็มปากฉลาม , เข็มใบพาย แบบ สั้น
134 - 35LR เข็มปากฉลาม , เข็มใบพาย แบบ ยาว
UY180 GVS เข็มจักรปลายขา
LW x 6T เข็มจักรสอย - งอ
DN x 1 เข็มจักรเย็บกระสอบ
DO x 558 เข็มจักรถักรังดูก๊อฟ
DV x 57 เข็มจักรลาพิเศษ