รับถักรังกระดุม ติดกระดุม

รับ ถักรังกระดุม ติดกระดุม 

เสื้อยืด เสื้อเชิต เสื้อโปโล

ราคาเริ่มต้นที่ 0.25 สต. 

การทำรังดุม   

รังดุมเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดหนึ่งที่ใช้คู่กับเม็ดกระดุม โดยทั่วไปจะทำบนส่วนที่เป็นสาบหรือขอบของเสื้อและกระโปรง การทำรังดุมเ็นการพันด้ายเป็นห่วงพันรอบรังดุมต้องเนาถี่ๆ โดยรอบห่างจากเส้นกลางรังดุมประมาณ 1/16 นิ้ว แล้วทำห่วงด้ายพันทับ โดยรอบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทาน

ขนาดความยาวของรังดุม ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดกระดุมคือเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดกระดุมบวกความหนาของเม็ดกระดุม การเจาะรังดุมจะเว้นช่วงห่วงเท่าๆ กัน ถ้ากระดุมบวกความหนาของเม็ดกระดุม การเจาะรังดุมจะเว้นช่วงห่างเท่าๆกัน ถ้ากระดุมใหญ่ระยะห่างจะยาวกว่ากระดุมเล็ก ถ้าไม่แน่ใจว่าควรห่างเท่าใดให้ใช้เม็ดกระดุมวางบนผ้าตัวเสื้อลองดูก่อนให้สวยงาม โดยทั้วไปแล้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ใช้ระยะห่างประมาณ 5/2 นิ้ว – 3 นิ้ว ในเสื้อสตรีใช้เจาะรังดุมทางด้านขวามือ ส่วนเสื้อผ้าชายใช้เจาะรังดุมทางซ้ายมือ การเจาะรังดุมมี 4 วิธีคือ

  1. รังดุมหัวมนท้ายมน ใช้กับการเจาะรังดุมตามยาวบนตัวเสื้อชิ้นหนาที่ไม่มีสาบบังคับให้เจาะรังดุมและติดเม็ดกระดุมบนเส้นกลางตัว เมื่อติดเม็ดกระดุมแล้วเส้นกลางตัวของเสื้อชิ้นซ้ายขวาจะทับกันพอดี ขนาดตัวจะไม่เปลี่ยนแปลง
  2. รังดุมหัวตัดท้ายตัด ใช้กับเสื้อผ้าที่มีสายบังคับ เช่น สาบเสื้อเซิ้ตชาย ให้เจาะรังดุมและติดเม็ดกระดุมและติดเม็ดกระดุมบนเส้นกลางตัวตามยาวของสาย ไม่นิยมเจาะรังดุมตามขวาง
  3. รังดุงหัวมนท้ายตัด ให้กับการเจาะรังดุมเสื้อผ้าหลังต้องเจาะตามขวางเพื่อช่วยยึดเม็ดกระดุมไม่ให้หลุดง่าย หัวรังดุมด้านมนจะยื่นออกจากเส้นกลางตัว 1/8 นิ้วเพื่อให้สายเสื้อช้อนกันที่เส้นกลางตัวพอดี ขนาดตัวจะไม่เปลี่ยนแปลง
  4. รังคุมที่ทำด้ายผ้า ( Fabric Buttenheles ) หรือเรียกว่ารังดุมกุ๊นผ้าที่ใช้ทำรังดุมกุ๊นต้องเป็นผ้าตามยาวหรือผ้าเฉลี่ยงเพื่อให้เกิดลวดลาย รังดุมกุ๊นทุกชนิดจะต้องทำเสร็จบนสายเสื้อก่อนที่จะประกอบเสื้อเสมอ วิธีทำคือ
    4.1  ใช้ผ้าตามยาวหรือผ้าเฉลียงทาบ เดินจักรเป็นรูปรังดุมที่ต้องการเจาะรังดุมขลิบให้มุมเปิดเป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วกลับผ้าที่ทาบเข้าด้านใน รีดให้เรียบพับผ้าเหลี่ยมให้ปิดช่วงรังคุมตามยาว แล้เย็บยึดหัวท้ายตามรอยพับให้แน่น รีดให้เรียบพับผ้าส่วนที่เป็นสายปิดทับขวงรังดุม แล้วเจาะผ้าชิ้นสามให้ตรงกับช่องรังดุมเป็นรูปสามเหลี่ยมพับรอยตัดของผ้าเข้าด้านในให้เป็นรูปตามยาวของรังดุม และสอยแบบช่างเสื้อขายโดยรอบ

การติดกระดุม

 ต้องเย็บให้ผ่านผ้าอย่างน้อยสองชั้นเสมอ ถ้าตอนใดไม่มีผ้ารองในควรตัดผ้ารองเฉพาะส่วนที่จะติดกระดุกเสียก่อน ด้ายที่ใช้เย็บกระดุมต้องเป็นด้ายที่เหนียวทนทาน ถ้าเป็นด้ายเส้นเล็ก (เบอร์ 60 ) ควรที่ใช้ด้ายคู่ การติดกระดุมที่ดีต้องให้มีเนื้อที่ระหว่างเม็ดกระดุมกับตัวเสื้อห่างกันประมาณ 1/6 นิ้ว โดยดึงเส้นด้ายที่โยงระหว่างเม็ดกระดุมกับผ้า ประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วใช้เส้นด้ายที่เส้นด้ายที่เหลือพันเป็นก้านกระดุมตรงส่วนที่ปล่อยด้ายหย่อนให้หย่อนให้แน่นประมาณ 5-6 รอบ เพื่อเป็นก้่นกระดุม การทำด้านกระดุมจะช่วยให้เกิดเนื้อที่ว่างสำหรับให้ผ้าสายชิ้นที่ติดเม็ดกระดุมได้แนบสนิท ไม่เกิดรอยย่นบริเวณรังดุม