จักรซิกแซก อุตสาหกรรม

จักรซิกแซก อุตสาหกรรม


จักรซิกแซก SINGER 20 U ใหม่ 

เย็บตรง + ซิกแซก

- ความเร็วของฝีเข็ม 2000 ฝีเข็มต่อนาที

- ฝีเข็มห่างสุด 5 ม.ม.

- ความกว้างของฝีเข็ม 0 - 12 ม.ม.

- ยกตีนผีสูงสุด 9 ม.ม.

 

จักรซิกแซก SHUNFA 20 U ใหม่

เย็บตรง + ซิกแซก

- ความเร็วของฝีเข็ม 2000 ฝีเข็มต่อนาที

- ฝีเข็มห่างสุด 5 ม.ม.

- ความกว้างของฝีเข็ม 0 - 12 ม.ม.

- ยกตีนผีสูงสุด 6 ม.ม.


จักรอุตสาหกรรมซิกแซก จูกิ (JUKI) LZ-2280N 

มาตราฐานของจักรอุตสาหกรรมซิกแซก

ตะเข็บมีความนุ่มนวล

เข็มมีความแข็งแรงซึ่งทำให้งานออกมาสวยงาม

เหมาะกับการเย็บ เสื้อแจ็คเก็ต  กางเกงใน ชุดชั้นใน

- ความเร็วของฝีเข็ม 4,500 ฝีเข็มต่อนาที

- ฝีเข็มห่างสุด 2.5 ม.ม.(แบบ 1 จังหวะ)

- ความกว้างของฝีเข็ม 0 - 10 ม.ม.

- ยกตีนผีสูงสุด 10 ม.ม.