จักรเย็บผ้า ซิงเกอร์

จักรเย็บผ้า SINGER 

**คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด**

จักรเย็บผ้า SINGER 15 CD จักรอุตสาหกรรม 191D
จักรโพ้ง 3 เส้น  จักรเย็บผ้ากระเป๋าหิ้ว