เครื่องตัดผ้า

จำหน่าย

เครื่องตัดผ้า เครื่อตัดหัวผ้า เครื่องตัดผ้ากุ๊น ถุงมือเหล็ก และโต๊ะตัดผ้า


**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม 4 นิ้ว

สำหรับการตัดผ้าที่มีความหนา ไม่เกิน 1 นิ้ว

เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว ANYSEW(เอนนี่ซิว) รุ่น RS-100(จีนเกรด C)    ติดต่อทางร้าน   
เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว PHILLIS(ฟิริช) รุ่น RSC-100 (จีนเกรด A) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว DAYANG(ดาหยัง) รุ่น RSC-100 (จีนเกรด A)       (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว SULEE(ซูรี) รุ่น RC-280 (ไต้หวัน) (คลิกดูรายละเอียด) 
เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น RS-100 (ญี่ปุ่น) (คลิกดูรายละเอียด)

เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม 4 นิ้วครึ่ง

สำหรับการตัดผ้าที่มีความหนา ไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง

เครื่องตัดผ้า ใบมีดแปดเหลี่ยม ขนาด 4 นิ้วครึ่ง PHILLIS(ฟิริช) รุ่น RSC-110 (จีนเกรด A)          ติดต่อทางร้าน   


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง

เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 5 นิ้ว KM (จีน)    ติดต่อทางร้าน   
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว SANTIAN(ซันเทียน) รุ่น ST-7001 (จีนเกรด A, 1180W)  ติดต่อทางร้าน  
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว SANTIAN(ซันเทียน) รุ่น ST-7001 (จีนเกรด A, 1180W) 
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 6 นิ้ว DAYANG(ดาหยัง) รุ่น CZD-3 (จีนเกรด A,550W) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว DAYANG(ดาหยัง) รุ่น CZD-3 (จีนเกรด A,550W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว DAYANG(ดาหยัง) รุ่น CZD-3 (จีนเกรด A,550W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว SHINGRAY(ชิงเรย์) รุ่น DR-940 (ไต๋หวัน.750W) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว SHINGRAY(ชิงเรย์) รุ่น DR-940 (ไต๋หวัน.750W)

เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว SHINGRAY(ชิงเรย์) รุ่น DR-940HDS 

ปรับช้าและเร็วได้ (ไต๋หวัน,750W)

(คลิกดูรายละเอียด)

เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว SHINGRAY(ชิงเรย์) รุ่น DR-940HDS 

ปรับช้าและเร็วได้ (ไต๋หวัน,750W)

เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 4 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSEU (ญี่ปุ่น,200W) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 5 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSEU (ญี่ปุ่น,200W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 6 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSEU (ญี่ปุ่น,200W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 6 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUV (ญี่ปุ่น,500W) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUV (ญี่ปุ่น,500W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUV (ญี่ปุ่น,500W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 6 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUH (ญี่ปุ่น,800W) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUH (ญี่ปุ่น,800W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว KM(เค-เอ็ม) รุ่น KSAUH (ญี่ปุ่น,800W)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว EASTMAN(อีสแมน) รุ่น 629 (อเมริกา)  ติดต่อทางร้าน  
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว EASTMAN(อีสแมน) รุ่น 629 (อเมริกา)
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 8 นิ้ว EASTMAN(อีสแมน) รุ่น 627 (อเมริกา,ผ้าหนา)  ติดต่อทางร้าน  
เครื่องตัดผ้าใบมีดตรง ขนาด 10 นิ้ว EASTMAN(อีสแมน) รุ่น 627 (อเมริกา,ผ้าหนา)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

   

เครื่องตัดหัวผ้า

เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-260 , รางยาว 96 นิ้ว (ไต๋หวัน) (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-260 , รางยาว 120 นิ้ว (ไต๋หวัน)
เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-260 , รางยาว 96 นิ้ว รุ่นด้ามยาว (ไต๋หวัน)  (คลิกดูรายละเอียด)
เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-260 , รางยาว 120 นิ้ว รุ่นด้ามยาว (ไต๋หวัน) 
เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-288H , รางยาว 96 นิ้ว ตัดหนา+ด้ามยาว (ไต๋หวัน)  ติดต่อทางร้าน  
เครื่องตัดหัวผ้า SULEE(ซูรี) รุ่น ST-288H , รางยาว 120 นิ้ว ตัดหนา+ด้ามยาว (ไต๋หวัน)       

-

เครื่องตัดหัวผ้ากึ่งออโต้ (Semi-Auto)

เครื่องตัดหัวผ้า SULEE Semi-Auto (ซูรี)  รุ่น SA-190H-2-8 ตั้งระยะ+วิ่งไป-กลับ               (คลิกดูรายละเอียด)

-

เครื่องตัดหัวผ้าออโต้ (Auto)

เครื่องดัดหัวผ้า Dayang Auto (ดาหยัง) รุ่น DYDB-2 ตั้งระยะ+วิ่งไป-กลับ+ยกราง                  ติดต่อทางร้าน   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

อุปกรณ์ป้องกัน

ถุงมือเหล็ก Stainless Steel Mesh  แบบสวม 5 นิ้ว                                                        (คลิกดูรายละเอียด)
ถุงมือเหล็ก Stainless Steel Mesh  แบบสวม 3 นิ้ว

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------