เตารีดไอน้ำ

เตารีดไอน้ำอุตสาหกรรม 

**สอบถามรายละเอียดและราคา โทรติดต่อ ทางร้าน 097-959-4535 , 063-932-6646

-

เตาารีดไอน้ำกระปุกน้ำเกลือ

เตาารีดไอน้ำ กระปุกน้ำเกลือ Silver Star (Made in Korea) รุ่น ES-85AF  (คลิกดูรายละเอียด)
เตาารีดไอน้ำ กระปุกน้ำเกลือ Silver Star (Made in Korea) รุ่น ES-94A
เตาารีดไอน้ำ กระปุกน้ำเกลือ Silver Star (Made in Korea) รุ่น ES-94AL(หน้าใหญ่)                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

- เตารีดไอน้ำหม้อต้ม

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม PONY (Made in ITALY) รุ่น Baby ความจุ 3 ลิตร (คลิกดูรายละเอียด)
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม STIROVAP (Made in ITALY) รุ่น MOD306 ความจุ 5 ลิตร                             (คลิกดูรายละเอียด)
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม STIROVAP (Made in ITALY) รุ่น MOD309 ความจุ 9 ลิตร (คลิกดูรายละเอียด)
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-6A ความจุ 1.8 ลิตร (คลิกดูรายละเอียด)
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-5 ความจุ 4.5 ลิตร   (คลิกดูรายละเอียด)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

- เตารีดไอน้ำหม้อต้ม สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-9 ความจุ 1.5 ลิตร ทำงานต่อเนื่อง               ติดต่อทางร้าน   
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-8 ความจุ 4 ลิตร ทำงานต่อเนื่อง
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-3 ความจุ 15 ลิตร ทำงานต่อเนื่อง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

- เตารีดไอน้ำหม้อต้ม รีดแบบแขวน

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-2000 ความจุ 1 ลิตร    ติดต่อทางร้าน   
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-5000 ความจุ 1.5 ลิตร ทำงานต่อเนื่อง
เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-6000 ความจุ 1.5 ลิตร ทำงานต่อเนื่อง      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

- เตารีดไอน้ำหม้อต้ม แบบ 2 หัวเตา

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม NAOMOTO (Made in Japan) รุ่น NBC-1600 ทำงานต่อเนื่อง                         ติดต่อทางร้าน

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-1A ความจุ 11 ลิตร

ไอน้ำล้วน ทำงานต่อเนื่อง

(คลิกดูรายละเอียด)

เตารีดไอน้ำ หม้อต้ม Gold Eagle (Made in China) รุ่น DL-2A ความจุ 11 ลิตร

ทำงานต่อเนื่อง

(คลิกดูรายละเอียด)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------