TAKING

เครื่องนี้เหมาะสำหรับเย็บวัสดุความหนาขนาดกลางและหนามากเป็นสินค้าหนังทัิวไป เช่น เย็บกระเป๋าหนัง, รองเท้าหนัง, รองเท้ากีฬาและ เย็บที่นอน

-

**จักรเครื่องนี้สามารถเย็บคิ้วของที่นอนได้**

-

ความเร็วรอบ       : 2,000 S.P.M.
ขนาดเข็ม           : DP X 17 #14,16,18,20
ขนาดมอเตอร์      : 1/3H.P. CLUTCH MOTOR