จักรเย็บกระสอบ เข็มเดี่ยว-ด้ายเดี่ยว NEWLONG NP-7A (JAPAN)
11,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม