ไฟติดจักร แบบหนีบโต๊ะ
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โคมไฟติดจักร แบบ หนีบโต๊ะ รุ่น 99T

- หลอดไฟขนาด 7  วัตต์ ซื้อตามท้องตลาดทั่วไป

- ใช้ไฟ 220 V