ไฟติดจักร LED 6 หลอด
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

หลอดไฟติดจักร Lianda แบบ LED 6 หลอด

ขนาดไฟ 0.3W

สว่าง และ ประหยัดไฟ

ลักษณะแถบ แม่เหล็ก ใช้ได้กับจักรทุกชนิด