จักรเย็บก้นกระสอบ NEW LONG DN2HS
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จักรเย็บ ก้นถุง และ กระสอบ NEWLONG รุ่น DN-2HS


คุณสมบัติของเครื่องจักร

-ใช้เย็บก้นกระสอบ

-ความเร็วต่อรอบสูงถึง 2,800 รอบต่อนาที

-ปรับความกว้างฝีเข็ม 7-12 มิลสำหรับกระดาษ และ7-10.5 มิลสำหรับถุง PP

-ความหนาสูงสุด 8 มิล

-ระบบน้ำมันหล่อลื่นช่วยรักษาเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งาน

-ออกแบบเพื่อความคงทนปลอดภัยในการใช้งาน