จักรเย็บริมกระสอบ NEW LONG HR2A
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

จักรเย็บ ริมถุง และ กระสอบ NEWLONG รุ่น HR-2A


คุณสมบัติของเครื่องจักร

-ใช้เย็บก้นกระสอบ

-ความเร็วต่อรอบสูงถึง 1,800 รอบต่อนาที

-ปรับความกว้างฝีเข็ม 7-15 มิล

-ความหนาสูงสุด 12 มิล

-ระบบน้ำมันหล่อลื่นช่วยรักษาเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งาน

-ออกแบบเพื่อความคงทนปลอดภัยในการใช้งาน