มอเตอร์เซอร์โว ประหยัดไฟ ISM (TAIWAN)
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

มอเตอร์เซอร์โว ISM รุ่น SV-71 (TAIWAN)

มอเตอร์ประหยัดไฟ กำลัง 650W


ทำไมถึงประหยัดไฟ 

มอเตอร์ประหยัดไฟ หรือเราเรียกกันว่า มอเตอร์เซอร์โว(Servo motor) เป็นมอเตอร์ที่จะทำงานต่อเมื่อผู้ใช้เหยียบจักรเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างกันมอเตอร์ครัทช์ ที่จะใช้ไฟอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิด ถึงแม้จะไม่ได้เหยียบจักรก็ตาม 


เปรียบเทียบมอเตอร์


มอเตอร์ครัทช์ ขณะเปิดจะใช้ไฟ 90 - 220 วัตต์ ขณะเหยียบ 200 - 420 วัตต์


มอเตอร์เซอร์โว ขณะเปิดจะใช้ไฟ 3 - 4 วัตต์ ขณะเหยียบ 50 - 500 วัตต์

ซึ่งถ้าตั้งความเร็วไว้น้อยๆ เช่น ต่ำสุด 200รอบ/นาที จะใช้ไฟเพียง 50 วัตต์

ความเร็วที่ใช้ทั่วไป 3000 รอบ/นาที จะใช้ไฟเพียง 250 วัตต์


 

– ใช้ได้กับจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมได้หลายชนิด อาทิ จักรเย็บหนัง จักรเย็บงานหนาๆ 

**สามารถใช้เปลี่ยนแทนมอเตอร์คลัชท์ได้เลย**

– มีน้ำหนักเบาเพียง 4.5 กิโลกรัม / ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย

– สามารถประหยัดไฟกว่ามอเตอร์ธรรมดาสูงสุด ถึง 72%

– เสียงเงียบ ไร้เสียงรบกวน ไม่สั่นขณะเย็บ ไม่ร้อนไม่ไหม๊แม้ใช้เป็นเวลานาน

– หยุดหมุนด้วยระบบแม่เหล็ก จึงไม่ต้องเปลี่บยเบรคและคลัชท์ เหมือนมอเตอร์คลัชท์

– ประหยัดเวลาในการเย็บโดยสามารถตั้งรอบความเร็วในการเย็บได้สูงสุด ถึง 5000 รอบ/นาที

– กำลัง 650 วัตต์

– ตั้งทิศทางในการวิ่งของมอเตอร์ได้