จักรเย็บกระสอบ เข็มเดี่ยว-ด้ายคู่ JINCHENG GK26-2A(Made in CHINA)
5,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม